Musiikin perusopetus

Taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelma (tekstitiedosto)

musiikkiopetus-flyygeliOpetus kuuluu musiikin perusopetukseen. Lähtökohtana on oppilaan sen hetkinen osaamisen taso. Jokaiselle oppilaalle laadimme henkilökohtaisen opetussuunnitelman. Opetus etenee oppilaan kykyjen mukaan hauskasti ja motivoivasti omien musiikkimieltymysten mukaisesti. Tyylisuunta on vapaasti valittavissa: klassista, kevyttä, poppia, rockia, heavyä mieltymysten mukaan. Musiikkikoulu Rauhalan oppilas voi halutessaan suorittaa eritasoisia tutkintoja/tasokokeita.

Tällä hetkellä opetusta annetaan pianon-, viulun-, akustisen- ja sähkökitaran-, basson-, harmonikan- ja rumpujensoitossa sekä laulussa. Opetuspaikat ovat Musiikkikoulu Rauhala Saratiellä Laukaassa ja Tiituspohjan koulu Leppävedellä.

Muiden instrumenttien opetus mahdollistuu tarpeellisen kysynnän mukaan.

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ilman pääsykokeita. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti sivuilla www.musiikkikoulurauhala.com tai ottamalla yhteyttä toimistoon.

Musiikkikoulu Rauhalan opetussuunnitelman mukaan lukuvuoden kaikkiaan 35 tai 36 opetusviikosta voi käyttää viisi muuhun kun solistiseen yksilöopetukseen, esimerkiksi soittajaiset jouluna ja keväällä, yhteismusisointi, esiintymisharjoitukset, konsertit, ryhmätunnit, mestarikurssit sekä erilaiset projektit.

Soittotuntien pituudeksi voi valita 20 min, 30 min, 40 min/ viikko.

Itsenäisyyspäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, vappu ja helatorstai eivät ole työpäiviä, eli kyseisten päivien opetustunteja ei korvata eikä laskuteta.

Hinnat:

Kurssit Hinnat
Instrumenttiopetus ja laulu 20 min. 17,00€ / oppitunti
30 min. 25,50 € / oppitunti
40 min. 34,00 € / oppitunti
Musiikin teoria ja säveltapailu, ryhmäopetus yli 9v soitin- ja lauluoppilaille 40 min. 115,00 € / Toimikausi (ei alennuksia)
Musiikkivalmennusryhmä alle 9v soitin- ja lauluoppilaille 30 min. 90,00 € / toimikausi (ei alennuksia)
Bändipaja, ryhmäopetusta soitin- ja lauluoppilaille. 117,00 € / syyslukukausi
163,00 € / kevätlukukausi
(ei alennuksia)

Laskutustavat:

 • koko toimikausi etukäteen maksettuna (oikeuttaa 4% alennuksen)
 • syys- ja kevätlukukausi erikseen etukäteen maksettuna
 • kaksi erää syys- ja kaksi erää kevätlukukaudella etukäteen maksettuna

Lukuvuosi:

 • Toimikaudella 2018-2019 opetus alkaa viikolla 34 ja päättyy viikolla 21.
 • Lukuvuoden pituus on 36 opetusviikkoa: syyslukukaudella 17 ja kevätlukukaudella 19
 • Syksyllä opetus alkaa viikolla 34, 20.08.2018
 • Syysloma viikolla 42, 15.10. – 21.10.2018
 • Syyslukukausi päättyy viikolla 50, pe 14.12.2018
 • Kevätlukukausi alkaa viikolla 2, 7.1.2019
 • Hiihtoloma viikolla 9, 25.2. – 3.3.2019
 • Kevätlukukausi päättyy viikolla 21, 24.5.2019

Poissaolot ja soittotuntien peruutukset:

Jos oppilas peruu tunnin, myöhästyy tai ei tule tunnille, niin sitä tuntia ei korvata. Oppilaan yksittäisistä poissaoloista maksua ei palauteta. Tilapäiset poissaolot voi ilmoittaa suoraan opettajalle tai toimistoon. Jos opettaja on estynyt pitämään soittotunnin, se korvataan oppilaalle sopivalla ajalla.

Opintojen lopettaminen:

Oppilaan opintojen lopettamisesta on ilmoitettava edellisen lukukauden aikana opettajalle tai toimistoon (puh. 0405960999). Jos oppilas lopettaa opinnot kesken lukukautta, oppilasmaksuja ei palauteta.

Tasokokeet / tutkinnot

Musiikkikoulu Rauhalan oppilaat voivat halutessaan suorittaa tasotutkintoja. Tutkintomaksu on 50 euroa ja se laskutetaan erikseen.


Facebook